Female Feelings

εіŋ нεяz υоℓℓεя тяаμεя
μŋ∂ εіŋ коρf υоℓℓεя ѕснмεяz
εіŋε вℓμтяотε тяäŋε коммт
тіεf аμѕ ∂εм нεяz.
існ ѕітzε ім ∂μŋкℓεŋ
μŋ∂ zäнℓε ∂іε ѕтμŋ∂εŋ.
існ віŋ ѕо аℓℓεіŋ,
ŋіснт zäнℓвая ∂іε ωμŋ∂εŋ.
ωμŋ∂εŋ εяzεμgт υоŋ ѕснмεяzεŋ,
dіε тіεf коммεŋ, аμѕ мεіŋεм нεяzεŋ

∂ιε zωει ωι¢нtιstεи, aвεя au¢н ειиfa¢нstєи яεgεℓи:
1.fяauεи ωoℓℓεи Gεs¢нεиkε
2.mäииεя ωoℓℓεи Sεx

Ich bin [nicht] [arrogant],
nur [weil] ich manche [Leute] [nicht] [mag]!
Ich bin [nicht] [kompliziert],
nur [weil] ich [stur] [sein] [kann]!
Ich bin [nicht] [unverschämt],
nur [weil] ich [sage],
[was] ich [denke]!
Ich bin [nicht] [ignorant],
nur [weil] mir [manches] [egal] ist!
Ich bin [nicht] [zickig],
nur [weil] ich mir [nicht] [alles] [gefallen] lasse!

BeHandLe deiN HeRz wiE eiNE KroNe•ScheNke eS
niChT jeDem DeR eS LieBT•ScHeNke Es demjeniGeN,
dER diR seiN EigeNes daFüR GiBT•

 

Irgêndwânn Wîrst Dû BêgrêîFên,
Wâs îCh Dîê Gânzê Zêit GêfûêhLt Hâbê.
Irgêndwânn Wîrst Dû BêgrêîFên,
Dâss îcH êS wîrkLîch êrnSt Mêîntê.
Irgêndwânn WîrsT Dû FûêhLên,
Wîê Wêh Dû Mîr Dîê Gânzê ZêiT GêtâN HâsT.
Irgêndwânn WêrDê îCh Dîr SâgêN,
Wâs DâmâLs WîrkLîch Mît Mîr PâSsîêrT îsT.
Irgêndwânn WîrsT Dû Mîch SîcHêr VêrstêHêN.
WêîL Dû Dânn Dîê Gânzê WâhrHêîT KênnSt.
Irgêndwânn WîrSt Dû êînSêhêN,
DâSs Dû FâLsch GêhândêLt HâsT.
âBêr Dânn WîrD êS Zû SpâêT Sêîn,
Dênn Dânn WêRdê îCh Fôrt Sêîn...

NeNnt miCh BiaTch,
iZ miA doCh egAL
läSteRt üBa miCh,
kaYn pRoBleM
maCht miA nE scHleChteN ruF,
iZ niCh sChLimM
aBba maCht eZ wenN
sCho voR maYneM G'siCht,
dAmiT iCh wEiß weR maL mEinE
FrEundE geWeSeN siNd

 

Liebe ist groß, LieBe ist klein.
Liebe lässt Menschen oft allein.
Liebe ist manchmal wirklich schlimm.
Liebe ist hier, liebe ist da.
Liebe ist einfach wunderbar.
Liebe ist dunkel, liebe ist hell.
Liebe vergeht oft viel zu schnell.
Bist du allein,
so lass mich Dich lieben.
Denn dann wird die Liebe immer siegen.
Bist du verlassen, so komm zu mir.
Denn hier steht die Liebe vor der Tür

 

 

. Dâs LêBên îSt hâRt .
. Dîê LîêBê îSt ûngêRêCht & schwêR .
. âlSô wâS gîbt êS dânn nôCh .
. fûêR êîNên SînN zû LêbêN? .
. Ôhnê dîCh . ?

i love you,
you love me.
What the fuck problem?

I don’t know

•ŦµςĶ ĩτ ǻŁŁ•
•Fµςк ŧЂίŝ ωσЯŁđ•
•Fµςк εvεЯŷŧЂıήġ ŧħǻť Ýőũ şτāŋđ ŦŏŔ•
•đőЙ'ť БεŁσИğ•
•đōИ'ŧ εΧîЅτ•
•ďōŊ'ŧ ġĩvε ǻ šĦĩτ•
•đŏŃ'τ ĕvεЯ ĵµďğε мε•

eS qibT [ TräuMe ] ..
Die in erFüLLunq qeH'n..
&'nD soLche die man [ beqraB'n ] musS..
DamiT sie [ ewiq ] LeB'n*

||*îсЂ вĭй `đэя [эηğэŁ] ďєя ĐĭĉЂ
ЂāŁ† ωєйй ďu ам
[âвĞяûηĐ] šŤєђѕт &'йĐ ƒâεŁŁѕт*||

 

 

 

 

19.11.06 19:25
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
Designer
Gratis bloggen bei
myblog.de